Text Box:

<LOVDATA>

 

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!

For å SE på Narkotikaforskriften i sin HELHET i Norge!

 

Se og les:

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199